Onderzoeksrapport

De implementatie van de Aventus Onderwijsstandaarden - Inge Strijker - 2011

Het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie heeft in 2010-2011 bij ROC Aventus in Apeldoorn onderzoek gedaan naar de implementatie van de door Aventus gebruikte onderwijsstandaarden.

Het onderzoek bestond eruit dat een drietal teams gedurende het implementatietraject bevraagd is op een aantal factoren. Dit zijn factoren als:
  • is de visie achter de invoering van de standaarden voor iedereen helder;
  • hebben teamleden voldoende kennis en ervaring van curriculumverandering om de veranderingen door te voeren;
  • hoe ervaart het team de sturing en facilitering gedurende deze verandering.
Daarnaast is gemeten hoe ver de teams zijn met het vullen van de onderwijscatalogus.
 
Het onderzoek liep van juni 2010 tot september 2011 en is afgerond met het opstellen van conclusies en aanbevelingen voor het vervolg van het traject teneinde te komen tot een organisatie waarin iedereen de onderwijsstandaarden hanteert. Aanbevelingen richten zich op het proces rondom de invoering en op het gebruik van onderliggende informatiesystemen.
 
Er zijn twee onderzoeksrapporten opgeleverd: een versie voor intern gebruik en een externe versie. Deze laatste versie kunt u hieronder downloaden.
 
Onderzoeksverslag Implementatie Onderwijsstandaarden Aventus - Onderzoeksverslag van het onderzoek van Inge Strijker naar de implementatie van de onderwijsstandaarden van ROC Aventus te Apeldoorn in 2010-2011.