Artikel

Serious Games voor Ouderen - Carolien Smits, Wim Trooster, Roland van Holst, Sara Koch, Anne den Baas - 2011
Artikel in: Geron : Tijdschrift voor ouder worden en samenleving 2011 nr. 2, p. 47-50

Ondanks de grote vlucht die (seriuos) gaming heeft genomen, zijn oudere volwassenen nog nauwelijks in beeld op de markt. Maar dat is aan het veranderen. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een serious game voor licht zorgafhankelijke ouderen. De te ontwikkelen game moet aan specifieke inhoudelijke en technische voorwaarden voldoen.

Aan dit artikel werd vanuit het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie een bijdrage geleverd door Wim Trooster. Het artikel kan hieronder gedownload worden als pdf-document.

Serious Games voor ouderen - Artikel in: Geron 13 nr. 3, Tijdschrift over ouder worden & samenleving, juni 2011, pag. 47-50.